เว็บไซต์เก่า

9.9 Promotion รับส่วนลด 10% สำหรับยอดซื้อผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมตั้งแต่ 900 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ มีระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันที่ 4-8 กันยายน พ.ศ. 2566

9.9 Promotion รับส่วนลด 10% สำหรับยอดซื้อผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมตั้งแต่ 900 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ มีระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันที่ 4-8 กันยายน พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : M-Dent Shop

ลงข่าว ณ วันที่ 1 กันยายน 2566