เว็บไซต์เก่า

โปรโมชัน 8.8 รับส่วนลด 8% สำหรับยอดซื้อผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม(ยาทางทันตกรรม) ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ มีระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันที่ 7-9 สิงหาคม 2566

โปรโมชัน 8.8 รับส่วนลด 8% สำหรับยอดซื้อผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม(ยาทางทันตกรรม) ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ มีระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันที่ 7-9 สิงหาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : M-Dent Shop

ลงข่าว ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566