เว็บไซต์เก่า

รับน้องข้ามฟาก ประจำปี 2566

รับน้องข้ามฟาก ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 23 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

ลงข่าววันที่ 3 สิงหาคม 2566