เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ เพื่อน้อมรำลึกถึง ศาสตราจารย์เกียรติคุณทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์ ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดีท่านแรก

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ เพื่อน้อมรำลึกถึง ศาสตราจารย์เกียรติคุณทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์ ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดีท่านแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 16 สิงหาคม 2566

พิธีเริ่มเวลา 08.09 น.

สถานที่ : ณ บริเวณโถง ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าววันที่ 3 สิงหาคม 2566