เว็บไซต์เก่า

National Cheng Kung University (NCKU) ไต้หวัน จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Semester 1 (Fall 2022)

National Cheng Kung University (NCKU) ไต้หวัน จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Semester 1 (Fall 2022)