เว็บไซต์เก่า

Mahidol Pre-Seed Fund วิจัยดีมีทุนต่อยอด 2565

Mahidol Pre-Seed Fund วิจัยดีมีทุนต่อยอด 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)

สอบถามข้อมูลได้ที่

คุณนันทิกานต์ สีดาวงษ์ , คุณจิรารัตน์ พัฒนสุทธิชลกุล
โทรศัพท์ : 02-849-6420
อีเมล : preseedmahidol@mahidol.ac.th