เว็บไซต์เก่า

AUN ร่วมกับ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการ AUN-KU Winter Seminar on Human Security Development through Energy Science ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11 – 21 มกราคม 2565

AUN ร่วมกับ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการ AUN-KU Winter Seminar on Human Security Development through Energy Science ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11 – 21 มกราคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล