เว็บไซต์เก่า

“กัตตาเคลียร์” ผลงานรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 64 พร้อมบุกตลาดเอเชีย

“กัตตาเคลียร์” ผลงานรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 64 พร้อมบุกตลาดเอเชีย

“ม.มหิดล คิดค้นและพัฒนาทันตเวชภัณฑ์ “กัตตาเคลียร์” ผลงานรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 64 พร้อมบุกตลาดเอเชีย”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร จันทรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทันตแพทย์ใช้ทำละลายวัสดุคลองรากฟัน
ทำมาจากน้ำมันสกัดจากธรรมชาติ ได้รับการจดจำหน่ายแล้วในไทย และฮ่องกง และเตรียมบุกตลาดในประเทศแถบเอเชียต่อไป

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ขอขอบคุณ : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล