INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
“กัตตาเคลียร์” ผลงานรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 64 พร้อมบุกตลาดเอเชีย

“กัตตาเคลียร์” ผลงานรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 64 พร้อมบุกตลาดเอเชีย

“ม.มหิดล คิดค้นและพัฒนาทันตเวชภัณฑ์ “กัตตาเคลียร์” ผลงานรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 64 พร้อมบุกตลาดเอเชีย”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร จันทรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทันตแพทย์ใช้ทำละลายวัสดุคลองรากฟัน
ทำมาจากน้ำมันสกัดจากธรรมชาติ ได้รับการจดจำหน่ายแล้วในไทย และฮ่องกง และเตรียมบุกตลาดในประเทศแถบเอเชียต่อไป

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ขอขอบคุณ : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล