เว็บไซต์เก่า

ในการทำงานทุกอย่าง ย่อมมีทั้งความสบาย และความลำบาก ยิ่งงานนั้นลำบากมากมายเพียงใด ต้องอาศัยความเพียรมากเท่านั้น

ในการทำงานทุกอย่าง ย่อมมีทั้งความสบาย และความลำบาก ยิ่งงานนั้นลำบากมากมายเพียงใด ต้องอาศัยความเพียรมากเท่านั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล