เว็บไซต์เก่า

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมรับการอบรม การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการรักษาทางทันตกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมรับการอบรม การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการรักษาทางทันตกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ 02-200-7638