เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมรับการอบรม การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการรักษาทางทันตกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมรับการอบรม การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการรักษาทางทันตกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ 02-200-7638