เว็บไซต์เก่า

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญ ร่วมบริจาค เพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรค COVID-19 ในการรักษาทันตกรรม

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญ ร่วมบริจาค เพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรค COVID-19 ในการรักษาทันตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล