เว็บไซต์เก่า

แจ้งเตือน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย Google Workspace for Education สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล (@mahidol.edu @student.mahidol.edu) ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2565 ผู้ที่มีข้อมูลเกิน 4 GB ข้อมูลอาจจะสูญหายและจะไม่สามารถใช้งาน Google Workspace ได้

แจ้งเตือน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย Google Workspace for Education สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล (@mahidol.edu @student.mahidol.edu) ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2565 ผู้ที่มีข้อมูลเกิน 4 GB ข้อมูลอาจจะสูญหายและจะไม่สามารถใช้งาน Google Workspace ได้

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail : consult@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : 02-849-6022