เว็บไซต์เก่า

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามกรอบแผนงานวิจัย 6 แผนงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2565

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามกรอบแผนงานวิจัย 6 แผนงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)