เว็บไซต์เก่า

เชิญบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน มกราคม – เมษายน เข้าร่วม กิจกรรมฉลองเดือนเกิด พร้อมลุ้นรางวัลผ่านระบบ Online เดือนเกิดละ 10 รางวัล

เชิญบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน มกราคม – เมษายน เข้าร่วม กิจกรรมฉลองเดือนเกิด พร้อมลุ้นรางวัลผ่านระบบ Online เดือนเกิดละ 10 รางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์