เว็บไซต์เก่า

เชิญชวนฉลองครบรอบ 50 ปี สถาปนาคณะใต้ต้นซากุระในงาน ซากุระโยธี สบายดีเดสก๊ะ วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

เชิญชวนฉลองครบรอบ 50 ปี สถาปนาคณะใต้ต้นซากุระในงาน ซากุระโยธี สบายดีเดสก๊ะ วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]