เว็บไซต์เก่า

สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “โปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อพิจารณากรณีผ่าตัดขากรรไกรชัดเจน โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม” โดย ทพญ.ณัฐกฤตา ชัยประสิทธิกุล

สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “โปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อพิจารณากรณีผ่าตัดขากรรไกรชัดเจน โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม” โดย ทพญ.ณัฐกฤตา ชัยประสิทธิกุล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา