เว็บไซต์เก่า

สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะหลั่งน้ำลายน้อยและภาวะปากแห้ง ในผู้สูงอายุเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี” โดย ทพญ. อรวรรณ เจริญกุล

สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะหลั่งน้ำลายน้อยและภาวะปากแห้ง ในผู้สูงอายุเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี” โดย ทพญ. อรวรรณ เจริญกุล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา