เว็บไซต์เก่า

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญ คณาจารย์ / นักวิจัย ผู้สนใจเข้าร่วม “หลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างตรงจุดด้วยเส้นทางสู่ผลกระทบ” (Strengthening Impact Pathway for Research Utilization; SIP4RU)

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญ คณาจารย์ / นักวิจัย ผู้สนใจเข้าร่วม “หลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างตรงจุดด้วยเส้นทางสู่ผลกระทบ” (Strengthening Impact Pathway for Research Utilization; SIP4RU)

สำนักงานการวิจัย