เว็บไซต์เก่า

ศูนย์กีฬา เปิดให้บริการสนามกีฬา ตามมาตรการ Social Distancing [สำหรับนักศึกษา และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น ] ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป เวลา 16.30 – 20.00 น.

ศูนย์กีฬา เปิดให้บริการสนามกีฬา ตามมาตรการ Social Distancing [สำหรับนักศึกษา และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น ] ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป เวลา 16.30 – 20.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์