เว็บไซต์เก่า

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ