เว็บไซต์เก่า

ลีลาสการกุศล เพื่อผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส “รักฟันปันน้ำใจ”

ลีลาสการกุศล เพื่อผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส “รักฟันปันน้ำใจ”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล

ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : สำนักงานมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1

โทรศัพท์ : 02-2007788-9 , 098-8253855
Line : dtfoundation