เว็บไซต์เก่า

ม.มหิดลคิดค้นนวัตกรรมน้ำยาบ้วนปาก “จากสารสกัดข้าวไทย” เพื่อผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาโรคในช่องปาก

ม.มหิดลคิดค้นนวัตกรรมน้ำยาบ้วนปาก “จากสารสกัดข้าวไทย” เพื่อผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาโรคในช่องปาก