เว็บไซต์เก่า

ภาพกิจกรรม แรลลี่การกุศล “รักฟัน ปันน้ำใจ” ชิงถ้วยประทาน

ภาพกิจกรรม แรลลี่การกุศล “รักฟัน ปันน้ำใจ” ชิงถ้วยประทาน

แรลลี่การกุศล “รักฟัน ปันน้ำใจ” ชิงถ้วยประทาน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลและสมาคมศิษย์เก่า

จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล “รักฟัน ปันน้ำใจ” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เส้นทาง คณะทันตแพทยศาสตร์-ไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558

ภาพกิจกรรม แรลลี่การกุศล “รักฟัน ปันน้ำใจ” ชิงถ้วยประทาน เพิ่มเติม