เว็บไซต์เก่า

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Japan Dental Alumni of Thailand (JDAT) และ Asia Dental Forum (ADF) จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Preventive Dentistry in Clinical Practice in Japan” by Dr. Akira Suzuki

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Japan Dental Alumni of Thailand (JDAT) และ Asia Dental Forum (ADF) จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Preventive Dentistry in Clinical Practice in Japan” by Dr. Akira Suzuki

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง