เว็บไซต์เก่า

พิพิธภัณฑ์ “สิรินธรทันตพิพิธ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิพิธภัณฑ์ “สิรินธรทันตพิพิธ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอขอบคุณ รายการ กูรูคู่อร่อย ช่อง 5
ออกอากาศ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565