เว็บไซต์เก่า

พิพิธภัณฑ์ สิรินธรทันตพิพิธ ขอเชิญท่านส่งผลงานประกวดภาพถ่าย “มองเราผ่านเลนส์กับสิรินธรทันตพิพิธ” เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท

พิพิธภัณฑ์ สิรินธรทันตพิพิธ ขอเชิญท่านส่งผลงานประกวดภาพถ่าย “มองเราผ่านเลนส์กับสิรินธรทันตพิพิธ” เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
โทร 02-2007653 หรือ Facebook : สิรินธรทันตพิพิธ – Sirindhorn Dental Museum