เว็บไซต์เก่า

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปริญญาบัตร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร M.Sc. in Implantology and Dental Surgery, IMC, Germany ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปริญญาบัตร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร M.Sc. in Implantology and Dental Surgery, IMC, Germany ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก :  งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา