เว็บไซต์เก่า

พลาดไม่ได้แล้ว !!!!! หนึ่งในงานประชุมที่เข้มข้น….แห่งปี “ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข” โดยผศ. ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร

พลาดไม่ได้แล้ว !!!!! หนึ่งในงานประชุมที่เข้มข้น….แห่งปี “ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข” โดยผศ. ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร

วันที่ 22 กันยายน 2564 รูปแบบออนไลน์