เว็บไซต์เก่า

ปีนี้ 2565 ข้าพเจ้าจะนับหนึ่งให้ดีที่สุด อายุของข้าพเจ้าเดินมาถึงขนาดนี้แล้ว ก็ไม่ควรจะตั้งอยู่ในความประมาท

ปีนี้ 2565 ข้าพเจ้าจะนับหนึ่งให้ดีที่สุด อายุของข้าพเจ้าเดินมาถึงขนาดนี้แล้ว ก็ไม่ควรจะตั้งอยู่ในความประมาท

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล