เว็บไซต์เก่า

ประกาศ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดให้บริการทางทันตกรรม ทั้งระบบการเรียนการสอน และระบบค่าตอบแทน (ในเวลาและนอกเวลาราชการ)

ประกาศ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดให้บริการทางทันตกรรม ทั้งระบบการเรียนการสอน และระบบค่าตอบแทน (ในเวลาและนอกเวลาราชการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล