เว็บไซต์เก่า

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล วาระปี 2565 – 2569 จำนวน 6 ท่าน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล วาระปี 2565 – 2569 จำนวน 6 ท่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์