เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
บทความลงใน Post Today คอลัมน์ “ปัญญาของแผ่นดิน” ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เรื่อง “โรคในช่องปากผู้สูงอายุ เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรละเลย” โดย ศ.คลินิก ทพญ.พจมาน ศรีนวรัตน์ คณะทันตเเพทยศาสตร์ ม.มหิดล

บทความลงใน Post Today คอลัมน์ “ปัญญาของแผ่นดิน” ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เรื่อง “โรคในช่องปากผู้สูงอายุ เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรละเลย” โดย ศ.คลินิก ทพญ.พจมาน ศรีนวรัตน์ คณะทันตเเพทยศาสตร์ ม.มหิดล

ขอขอบคุณ : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล