เว็บไซต์เก่า

บทความลงใน Post Today คอลัมน์ “ปัญญาของแผ่นดิน” ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เรื่อง “โรคในช่องปากผู้สูงอายุ เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรละเลย” โดย ศ.คลินิก ทพญ.พจมาน ศรีนวรัตน์ คณะทันตเเพทยศาสตร์ ม.มหิดล

บทความลงใน Post Today คอลัมน์ “ปัญญาของแผ่นดิน” ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เรื่อง “โรคในช่องปากผู้สูงอายุ เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรละเลย” โดย ศ.คลินิก ทพญ.พจมาน ศรีนวรัตน์ คณะทันตเเพทยศาสตร์ ม.มหิดล

ขอขอบคุณ : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล