เว็บไซต์เก่า

ท่านที่ลงทะเบียนเข้าฟังการประชุมวิชาการ เรียบร้อยแล้ว อย่าลืมเข้าร่วมประชุม การประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 53 ปี “New Trends in Dentistry”

ท่านที่ลงทะเบียนเข้าฟังการประชุมวิชาการ เรียบร้อยแล้ว อย่าลืมเข้าร่วมประชุม การประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 53 ปี “New Trends in Dentistry”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา