เว็บไซต์เก่า

ทุกคราวที่หม่นหมอง วิตกกังวลขุ่นมัวร้อนใจนั้น มันล้วนแต่เป็น จิตที่คิดจะเอา ทั้งนั้น ในขณะใด จิตคิดจะให้ เวลานั้นจะไม่มีอาการอย่างนี้ แล้วจะสบาย แล้วจะเย็น

ทุกคราวที่หม่นหมอง วิตกกังวลขุ่นมัวร้อนใจนั้น มันล้วนแต่เป็น จิตที่คิดจะเอา ทั้งนั้น ในขณะใด จิตคิดจะให้ เวลานั้นจะไม่มีอาการอย่างนี้ แล้วจะสบาย แล้วจะเย็น

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล