เว็บไซต์เก่า

ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน วันที่ 28-29 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เวลา 10.00-19.00 น.

ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน วันที่ 28-29 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เวลา 10.00-19.00 น.

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลและสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]