เว็บไซต์เก่า

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จะดำเนินการปรับอัตราค่ารักษาทันตกรรม

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จะดำเนินการปรับอัตราค่ารักษาทันตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล