เว็บไซต์เก่า

จำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลือง โครงการ “ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ราคาตัวละ 300 บาท

จำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลือง โครงการ “ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ราคาตัวละ 300 บาท

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลและสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]