เว็บไซต์เก่า

งดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำอาคาร

งดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำอาคาร