เว็บไซต์เก่า

ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย มิใช่ปัญหาชีวิต แต่เป็น “ธรรมดาแห่งชีวิต” เห็นเป็นตถตาแล้ว ก็ไม่เป็นปัญหา จะเฉยได้ มูลเหตุแห่งความทุกข์ เป็นตัวปัญหายิ่งกว่าความทุกข์เอง และเป็นสิ่งที่ต้องจัดการก่อน

ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย มิใช่ปัญหาชีวิต แต่เป็น “ธรรมดาแห่งชีวิต” เห็นเป็นตถตาแล้ว ก็ไม่เป็นปัญหา จะเฉยได้ มูลเหตุแห่งความทุกข์ เป็นตัวปัญหายิ่งกว่าความทุกข์เอง และเป็นสิ่งที่ต้องจัดการก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล