เว็บไซต์เก่า

ความสุขไม่ได้อยู่ที่…ทำในสิ่งเราที่ชอบ แต่อยู่ที่ชอบ…ในสิ่งที่เราทำ

ความสุขไม่ได้อยู่ที่…ทำในสิ่งเราที่ชอบ แต่อยู่ที่ชอบ…ในสิ่งที่เราทำ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล