เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี Dr. Napas Meeprasert ผู้ได้รับรางวัล FIRST PRIZE WINNER D.A.T. Graduate Research Competition 2021 เรื่อง EFFECTS OF IRRIGATION PROTOCOLS ON SCAPS MIGRATION, PROLIFERATION AND DIFFERENTIATION ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท

ขอแสดงความยินดี Dr. Napas Meeprasert ผู้ได้รับรางวัล FIRST PRIZE WINNER D.A.T. Graduate Research Competition 2021 เรื่อง EFFECTS OF IRRIGATION PROTOCOLS ON SCAPS MIGRATION, PROLIFERATION AND DIFFERENTIATION ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท