เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณ ผู้ได้รับรางวัล และร่วมเสนอผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์ COVID-19”

ขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณ ผู้ได้รับรางวัล และร่วมเสนอผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์ COVID-19”