เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี อ. ทพญ.ธารี จำปีรัตน์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป

ขอแสดงความยินดี อ. ทพญ.ธารี จำปีรัตน์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป