เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอแสดงความยินดี ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก (วนอ.) สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลขทะเบียน 1338/64 ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัย มาตรฐาน ISO/IEC 170205 : 2017 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 จาก สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดี ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก (วนอ.) สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลขทะเบียน 1338/64 ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัย มาตรฐาน ISO/IEC 170205 : 2017 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 จาก สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย