เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์เบ็ญจพจน์ ยศเนืองนิตย์ ผู้ได้รับรางวัล มหิดลทยากร ประจำปี 2563 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์เบ็ญจพจน์ ยศเนืองนิตย์ ผู้ได้รับรางวัล มหิดลทยากร ประจำปี 2563 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์