เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี รศ. พญ.เบญจมาศ อภิพันธุ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก ในสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา

ขอแสดงความยินดี รศ. พญ.เบญจมาศ อภิพันธุ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก ในสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา