เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ดนุชิษณ์ พนมยงค์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ดนุชิษณ์ พนมยงค์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์