เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยอาจารย์ ทพญ.นันธิพร โพธิ์งาม ได้รับรางวัลที่ 1 The Dentsply Sirona Global Clinical Case Contest (GCCC) 2021-2022 ในการประกวดอุดฟัน ระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยอาจารย์ ทพญ.นันธิพร โพธิ์งาม ได้รับรางวัลที่ 1 The Dentsply Sirona Global Clinical Case Contest (GCCC) 2021-2022 ในการประกวดอุดฟัน ระดับนานาชาติ