เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี ผศ. ดร.สิรดา ศรีหิรัญ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชวิทยา

ขอแสดงความยินดี ผศ. ดร.สิรดา ศรีหิรัญ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชวิทยา