เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี นายอาทิตย์ เกลาพิมาย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดี นายอาทิตย์ เกลาพิมาย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาวิทยาศาสตร์